Πληροφορίες για τη σύμβαση ενεχύρου

Η σύμβαση ενεχύρου αποτελεί το βασικό είδος εμπράγματης ασφάλειας για τα κινητά πράγματα, αφού για τα ακίνητα πράγματα ως εμπράγματη ασφάλεια λειτουργεί η υποθήκη. Επειδή κάθε δανειοδότηση είναι συνδεδεμένη με τον κίνδυνο της μη είσπραξης του ποσού και των τόκων του, για να εξασφαλισθεί ο δανειστής, εξαρτά τη χορήγηση δανείου από την παροχή ασφάλειας, δηλαδή την απόκτηση δικαιώματος πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα. Με τη σύσταση ενεχύρου ο ενεχυροδανειστής μπορεί να…

Τα είδη της στρατηγικής branding

Η στρατηγική branding αποτελεί το βασικό μέσο δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του marketing. Υλοποιείται από εξειδικευμένα σε αυτό δημιουργικά γραφεία (marketing agency), τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία και διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας, για να υλοποιηθούν συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί στόχοι. Οι σύμβουλοι επικοινωνίας του δημιουργικού γραφείου βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης σε μια διαδικασία που είναι πελατοκεντρική και απαιτεί συνέπεια, διαχρονικότητα και μονιμότητα για…

Προωθήστε το brand σας με εκθέσεις

    Η έλξη των εμπορικών εκδηλώσεων είναι διάχυτη στις μέρες μας, όπως οι εκθέσεις και τα γεγονότα που χαρακτηρίζονται από εκτενές ιστορικό ως προς το ότι φέρνουν κοντά εμπόρους και πελάτες. Η εκτεταμένη διοργάνωση εκθέσεων στο πέρασμα των δεκαετιών καθιστά πρόδηλο ότι ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών από όλο το φάσμα των βιομηχανιών, που εκτείνονται από τη γεωργία μέχρι τους γάμους, φιλοξενούνται στους εκθεσιακούς χώρους χρησιμοποιώντας τα events ως αποτελεσματικό…

Η βοήθεια των ειδικών στη διοργάνωση εκθέσεων

Πριν από λίγα χρόνια, οι εταιρείες συνήθιζαν να έχουν ένα αποκλειστικό τμήμα που αναλάμβανε όλες τις εκθέσεις και τα events. Ωστόσο, το σενάριο έχει αλλάξει σήμερα. Οι εταιρείες στις μέρες μας προτιμάνε να λαμβάνουν τη βοήθεια των ειδικών για τη διοργάνωση μίας σειράς από events, μεταξύ των οποίων οι εκθέσεις. Κατά την επιλογή των ιδανικών διοργανωτών οι εταιρείες πρέπει να κατοχυρώνουν ότι υπάρχει η πλούσια εμπειρία που απαιτείται για το…