Εκθέσεις

Προωθήστε το brand σας με εκθέσεις

 

¸êèåóç Êáíôüíáò

 

Η έλξη των εμπορικών εκδηλώσεων είναι διάχυτη στις μέρες μας, όπως οι εκθέσεις και τα γεγονότα που χαρακτηρίζονται από εκτενές ιστορικό ως προς το ότι φέρνουν κοντά εμπόρους και πελάτες. Η εκτεταμένη διοργάνωση εκθέσεων στο πέρασμα των δεκαετιών καθιστά πρόδηλο ότι ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών από όλο το φάσμα των βιομηχανιών, που εκτείνονται από τη γεωργία μέχρι τους γάμους, φιλοξενούνται στους εκθεσιακούς χώρους χρησιμοποιώντας τα events ως αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία της αναγνωρισιμότητας γύρω τους (brand awareness).

Στη χειρότερη ίσως φάση της οικονομικής κρίσης, ένας διόλου αμελητέος αριθμός εταιρειών επιλέγουν να μην συμμετάσχουν σε εκθέσεις. Ως απόρροια, οι περισσότερες εταιρείες που δεν κινδυνεύουν από την ύφεση, αρχίζουν να ακολουθούν ανοδική πορεία εκμεταλλευόμενες την έλξη των εκθέσεων. Η διοργάνωση μίας έκθεσης επιτρέπει στις εταιρείες να υποστηρίξουν το brand awareness για λογαριασμό τους, στοχεύοντας σε συγκεκριμένο κοινό, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν με τις παραδοσιακές μεθόδους προώθησης.

Οι εκθέσεις από τη φύση τους είναι συγκεκριμένες για κάθε βιομηχανία. Το πλεονέκτημα αυτού του γεγονότος είναι ότι οι πελάτες προσελκύονται από συγκεκριμένα events, που αποτελούν το δημογραφικό «κλειδί» για εταιρείες, προσφέροντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να γίνουν ορατές από το κοινό και να προσυπογράψουν τις θεμελιώδεις αξίες τους.

Στον αντίποδα, οι εκθέσεις είναι ένα μέσο για τις εταιρείες να προωθήσουν και να αναπτύξουν τις υπάρχουσες σχέσεις τους. Οι εκθέσεις παρέχουν μία ευκαιρία στους αγοραστές να διαδώσουν τη θετική τους άποψη, αλλά επίσης οι εταιρείες μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών τους προάγουν το υψηλότερο brand awareness για το μέλλον.

Για διάφορες βιομηχανίες οι εκθέσεις είναι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς, προσφέροντας στις εταιρείες και τα brand την ευκαιρία να εκφραστούν αποκλειστικά σε μία παγιωμένη μικρή αγορά στη γεωγραφική θέση ή τη μαζική αγορά. Με αυτό μπορείτε επίσης να στείλετε ένα προωθητικό μήνυμα στο στοχευμένη αγορά σας, το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα προκειμένου να παραχθεί το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον. Μία άριστη διοργάνωση έκθεσης είναι ικανή να παγιώσει το brand σας στη συνείδηση των δυνάμει πελατών σε όλο τον κόσμο.

Οι εκθέσεις αποτελούν πολύ σπάνιες διαφημιστικές τεχνικές που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του πραγματικού και του δυνάμει αγοραστή με τις εταιρείες. Αυτό το γεγονός τις ανάγει σε μοναδικό εργαλείο μάρκετινγκ καθώς τα αιτήματα ή τα παράπονα των πελατών μπορούν να ικανοποιηθούν διαπροσωπικά, ενώ ταυτόχρονα οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να λάβουν σημαντικούς επαίνους από παλιά και νέα πελατεία. Επομένως, είναι πολύ θετικό να υπάρχουν καταξιωμένοι διοργανωτές εκθέσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε το brand σας.

Το όφελος των εκθέσεων λέγεται πως είναι η συναφής διαφήμιση που παράγει προβολή του brand μίας εταιρείας. Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί ότι οι εκθέσεις είναι ένας εξαίρετος τρόπος προβολής των τελευταίων προϊόντων μίας εταιρείας ή εκείνων που σκοπεύει να κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον. Αυτό λειτουργεί καλά επειδή δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει περιέλθει στη φάση της ωριμότητας του κύκλου ζωής ή να ανοίξει την όρεξη των ανθρώπων στην έκθεση, με την προσδοκία να γεννηθεί μία ροή συναλλαγών και μεγαλύτερη κάλυψη από τα ΜΜΕ.