Marketing

Τι είναι το CRO και πώς μπορεί να σας βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεών σας;

Το CRO είναι ένας σχετικά νέος όρος του digital marketing, ο οποίος επικουρικά με άλλες διαδικασίες, όπως το SEO, αυξάνει τις πωλήσεις ενός προϊόντος online. Τα αρχικά προκύπτουν από τις λέξεις Conversion Rate Optimization, δηλαδή βελτιστοποίηση του ποσοστού των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας που μετατρέπονται σε πελάτες. Ο πελάτης μπορεί να κάνει κάποια αγορά ή να προχωρήσει στην επιθυμητή από εσάς ενέργεια όπως η συμπλήρωση μιας φόρμας ή η εγγραφή στην ιστοσελίδα και η δοκιμή του προϊόντος.

 

Ο δείκτης CRO είναι πολύ σημαντικός για την αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης, καθώς ακόμα και μια μικρή ποσοστιαία αύξηση του CRO μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις ακόμα και 50%. Ο δείκτης αυτός θεωρείται κατά συνέπεια πιο αποτελεσματικός από το SEO, καθώς δεν αυξάνει απλώς την επισκεψιμότητα αλλά τα κέρδη, πρέπει όμως να συνδυάζεται με αυτό, έτσι ώστε να προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών, ένα ποσοστό των οποίων θα μετατραπεί σε αγοραστές. Η διαδικασία βελτιστοποίησης επικεντρώνεται σε στοιχεία μιας ιστοσελίδας, όπως οι τίτλοι, οι εικόνες, η διάταξη, η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και το περιεχόμενο της, που θα προσελκύσουν το target group και θα το επηρεάσουν ανάλογα. Ως προς τη μέθοδό της, δουλεύει συγκεντρώνοντας πολλές εκδοχές των παραπάνω στοιχείων και επιλέγει αυτές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες.

crovsseo

Σε αυτή τη διαδικασία οι προσεγγίσεις κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία ο καλύτερος τρόπος να αυξηθούν οι πωλήσεις μιας ιστοσελίδας ανευρίσκεται μέσω διαγνωστικών τεστ, τα οποία δοκιμάζουν και αλλάζουν διάφορα στοιχεία της σελίδας και ανακαλύπτουν ποιες μορφές τους έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η δεύτερη κατηγορία δίνει μεγαλύτερη σημασία στο στάδιο πριν τα τεστ και αφιερώνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μελετήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται η επιχείρηση και να δημιουργήσει μηνύματα ελκυστικά για αυτό το target group, καθώς θεωρείται πως μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν στη συνέχεια να ακολουθήσουν δοκιμαστικοί μηχανισμοί που θα είναι εξειδικευμένοι και αποτελεσματικοί στο να αυξήσουν το CRO. Έτσι, οι μηχανισμοί αυτοί δεν πηγαίνουν στα τυφλά, όπως κάνει σε μεγάλο βαθμό η πρώτη προσέγγιση με αποτέλεσμα να μην ξοδεύονται χωρίς λόγο χρόνος και χρήματα, αφού έχει γίνει ήδη μια πρώτη επιλογή των διαφόρων εκδοχών.

 

Ως τομέας το CRO σχετίζεται με πολλούς επιστημονικούς κλάδους και απαιτεί την εφαρμογή και την εξοικείωση με αρχές και στρατηγικές των web analytics, του digital marketing, του copywriting, του web design αλλά και της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται να αναλάβει τη διαδικασία κάποιος ειδικός στο θέμα, ο οποίος θα έχει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να βελτιώσει έναν τόσο βασικό δείκτη χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος και συνδυάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερες και πληρέστερες προσεγγίσεις. Ο ειδικός θα λάβει υπόψη του διάφορες μεταβλητές με βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην επιχείρηση να δει τους πελάτες της, να αυξάνονται και συνεπώς να αυξάνονται και τα κέρδη της, που τελικά θα αποσβέσουν το αρχικό κόστος της διαδικασίας.