Επιχειρήσεις

Γιατί η τιμή χρυσού αυξάνεται συνεχώς από το 2009 και μετά;

Η τιμή χρυσού είναι ίδια σε όλο τον κόσμο και καθορίζεται με βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλες διακυμάνσεις ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιδιότυπο χρηματιστήριο. Το οποίο είναι το ακριβώς αντίθετο από τη σταθερή τιμή του χρυσού μέχρι το έτος 1933. Τότε υιοθετήθηκε το σύστημα του καθορισμού της τιμής ανάλογα με τους νόμους της αγοράς. Μέχρι τότε, η τιμή του χρυσού ήταν σταθερή για έναν αιώνα, στα 20$ ανά ουγκιά. Από το 2009, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο και σε πολλές χρονιές. Όπως το 2010 και το 2011 που η τιμή του άγγιξε το ρεκόρ της υψηλότερης τιμής όλων των εποχών. Ακόμα και σήμερα η τιμή χρυσού είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (πάνω από 1,400$/ ουγκιά). Φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του σε διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση.

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Χρυσός Ζύγισμα

Αξιόπιστη επένδυση

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μία από τις πλέον αξιόπιστες επενδύσεις διότι χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Σε μια εποχή, στην οποία δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές λόγω ύφεσης και η αξία των παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζει ακραίες διακυμάνσεις είναι λογικό οι επενδυτές να στρέφονται σε σίγουρες αγορές. Όπως για παράδειγμα είναι ο χρυσός.

Πτώση δολαρίου

Η τιμή χρυσού αποτυπώνεται σε δολάρια, σε ευρώ και σε στερλίνες. Τα τελευταία χρόνια, και τα τρία νομίσματα έχουν σημειώσει πτώση. Ενώ ειδικά στην αρχή της παγκόσμιας κρίσης το δολάριο σημείωσε τη θεαματικότερη. Υπό αυτές τις συνθήκες σε συνδυασμό και με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου είναι αναμενόμενο οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς να θέτουν το χρυσό ως αντιστάθμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα ζημιωθούν όσο το δυνατόν λιγότερο από τις διακυμάνσεις του δολαρίου αλλά και του πληθωρισμού.

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Χρυσός - Δολάριο

Μείωση της παραγωγής των ορυχείων

Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με το συνολικό προβληματισμό της εξάντλησης των πόρων, είναι η μείωση της παραγωγής των ορυχείων. Οι εργασίες τους έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Νέα αποθέματα βρίσκονται όλο και δυσκολότερα και συνέπεια αυτού είναι να γίνεται και λιγότερη εξερεύνηση. Έτσι, ο κανόνας της προσφοράς και της ζήτησης λειτουργεί με το χρυσό ως εξής: Η ζήτηση είναι μεγάλη για τους παραπάνω δύο λόγους που αναλύθηκαν ενώ η προσφορά μειώνεται όσο μειώνονται και τα αποθέματα χρυσού στη γη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων είναι που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση της τιμής του χρυσού.

Ευκολότερες επενδύσεις

Τέλος, η επένδυση σε χρυσό έχει γίνει ευκολότερη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις επενδύσεις στις ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Παράλληλα, οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν το χρυσό στα χαρτοφυλάκια των επενδύσεών τους και δεν τον επιστρέφουν στην αγορά, κάτι που έχει ως άμεση συνέπεια τη μεγάλη άνοδό του.

Πηγή: Ενεχυροδανειστηριο.gr