Τεχνολογία

Σχολές πληροφορικής: οι 4 ειδικότητες του μέλλοντος

Οι σχολές πληροφορικής είναι από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές στις σπουδές των νέων και όχι άδικα. Η πληροφορική, ο κλάδος του παρόντος και του μέλλοντος, προσφέρει πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ο σωστά κατηρτισμένος απόφοιτος μπορεί να θεωρεί δεδομένη την επαγγελματική του αποκατάσταση με τη μορφή εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Βέβαια, μια σχολή πληροφορικής έχει πολλές ειδικότητες, οι οποίες σχετίζονται μεν μεταξύ τους, αλλά παρέχουν διαφορετικά πτυχία που πιστοποιούν διαφορετικά επαγγελματικά καθήκοντα, τα οποία αλληλεπικαλύπτονται εν μέρει. Αν, λοιπόν, προσανατολίζεστε κι εσείς σε σπουδές σε αυτό το χώρο, τότε καλό είναι να γνωρίζετε ποιες είναι οι σημαντικότερες ειδικότητες που θα σας εξασφαλίσουν απορρόφηση στην αγορά εργασίας, σε τι συνίσταται η κάθε μία και τι ακριβώς ανάγκες καλύπτει σε νευραλγικούς τομείς των επιχειρήσεων.

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

Ένας web developer εκτελεί εργασίες επί του λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος και μπορεί να αναπτύξει αυτόνομα εφαρμογές πληροφορικής. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες web, όπως τη δημιουργία ιστοσελίδων, την επεξεργασία βάσεων δεδομένων και τις εφαρμογές πολυμέσων. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργήσει multimedia projects και να διαχειρίζεται το λογισμικό για επεξεργασία εικόνας και ήχου, ενώ γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης για κατασκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ

Ο τεχνικός Η/Υ είναι το στέλεχος που έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στην ηλεκτροτεχνία, τα δίκτυα υπολογιστών, τα λειτουργικά συστήματα, τον προγραμματισμό και την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Με εμπειρία πάνω στη λειτουργία των εξαρτημάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και των περιφερειακών μονάδων μπορεί να ανιχνεύσει βλάβες, να αντικαταστήσει ελαττωματικά σημεία και να αναβαθμίσει τον υπολογιστή. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του εκτυπωτή, της οθόνης και άλλων περιφερειακών μονάδων, καθώς και για τη διαχείριση του δικτύου και την τροφοδοσία όλων των συσκευών.

Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

Ο τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών γνωρίζει πώς να εκτελεί με ακρίβεια τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ μπορεί να τα αναπτύξει και ο ίδιος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των δικτύων και για την καλή λειτουργία των δικτυακών εγκαταστάσεων, ενώ μπορεί να προβεί και σε διορθωτικές κινήσεις για τη σωστή λειτουργία των δικτύων πληροφορικής ως network admin. Εκτός από τις γνώσεις του πάνω στα λειτουργικά συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών, οι τηλεπικοινωνίες ανήκουν επίσης στους τομείς του ενδιαφέροντός του.

Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός λογισμικού Η/Υ

Ο τεχνικός λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπεύθυνος κατά βάση για την εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση του λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι σε δικτυακές εγκαταστάσεις, η αναγνώριση τυχόν βλαβών, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, η υποστήριξη της πρόσβασης στο διαδίκτυο, η προγραμματιστική διαχείριση των πολυμέσων, η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού αποτελούν τα βασικότερα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Τεχνικός λογισμικού Η/Υ