Η στρατηγική branding αποτελεί το βασικό μέσο δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του marketing. Υλοποιείται από εξειδικευμένα σε αυτό δημιουργικά γραφεία (marketing agency), τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία και διαχείριση της εταιρικής ταυτότητας, για να υλοποιηθούν συγκεκριμένοι επικοινωνιακοί στόχοι. Οι σύμβουλοι επικοινωνίας του δημιουργικού γραφείου βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη…